Τρόποι Συνεισφοράς

Οι Τρόποι Συνεισφοράς προς όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να βοηθήσουν στο έργο μας είναι ο Εθελοντισμός και η Προσφορά.